κατασκευάζω (kataskeuazô)

da κατά ed una parola derivata da σκεῦος
Numero Strong: G2680
verbo

1) fornire, equipaggiare, preparare, rendere pronto
   1a) di chi preparare qualcosa per una persona o cosa
   1b) di costruttori, costruire, edificare, con l'idea inclusa di adornare ed equipaggiare con tutte le cose necessarie

κατασκευάζεται: 3sing. pass. pres. ind.
κατασκευαζομένης: pass. pres. ptc. gen. sing. femm.
κατασκευάσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
κατασκευάσει: 3sing. att. fut. ind.
κατεσκεύασεν: 3sing. att. aor. ind.
κατεσκευάσθη: 3sing. pass. aor. ind.
κατεσκευασμένον: pass. pf. ptc. acc. sing. masc.
κατεσκευασμένων: pass. pf. ptc. gen. pl. neut.

(+σύ) preparare: 1
bene disporre: 1
costruire: 3
essere disporre: 1
per preparare: 1
preparare: 4
Totale: 11

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω