κατασκηνόω (kataskênoô)

da κατά e σκηνόω
TDNT - 7: 387,1040
Numero Strong: G2681
verbo

1) piantare la propria tenda, fissare la propria dimora, abitare

κατασκηνοῦν: att. pres. inf.
κατασκηνώσει: 3sing. att. fut. ind.
κατεσκήνωσεν: 3sing. att. aor. ind.

riparare: 3
riposare: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω