καταστρηνιάω (katastrêniaô)

da κατά e στρηνιάω
TDNT - 3: 631,420
Numero Strong: G2691
verbo

1) sentire gli impulsi del desiderio sessuale

καταστρηνιάσωσιν: 3pl. att. aor. cong.

venire afferrare da desiderare abbandonare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω