κατενώπιον (katenôpion)

da κατά e ἐνώπιον
Numero Strong: G2714
preposizione

1) di fronte a, al cospetto di, davanti nella presenza di, alla vista di, davanti
   1a) usato di luoghi
   1b) metaforicamente
      1b1) avere uno davanti agli occhi, davanti ad uno come testimone
      1b2) davanti a Dio come giudice

κατενώπιον: prep.

davanti: 1
davanti a: 1
dinanzi a: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω