κατηχέω (katêcheô)

da κατά e ἦχος
TDNT - 3: 638,422
Numero Strong: G2727
verbo

1) suonare verso, echeggiare
   1a) incantare con suono risonante, affascinare
2) insegnare oralmente, istruire
3) informare oralmente
   3a) essere informato oralmente

κατηχήθης: 2sing. pass. aor. ind.
κατηχήθησαν: 3pl. pass. aor. ind.
κατηχημένος: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
κατήχηνται: 3pl. pass. pf. ind.
κατηχήσω: 1sing. att. aor. cong.
κατηχούμενος: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
κατηχοῦντι: att. pres. ptc. dat. sing. masc.

informare: 1
insegnare: 1
istruire: 4
ricevere: 1
venire istruire: 1
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω