κατηγορέω (katêgoreô)

da κατήγορος
TDNT - 3: 637,422
Numero Strong: G2723
verbo

1) accusare
   1a) davanti ad un giudice: fare un'accusa
   1b) di un'accusa non giudiziale

κατηγορεῖν: att. pres. inf.
κατηγορεῖσθαι: pass. pres. inf.
κατηγορεῖται: 3sing. pass. pres. ind.
κατηγορεῖτε: 2pl. att. pres. ind.
κατηγορείτωσαν: 3pl. att. pres. imptv.
κατηγορήσω: 1sing. att. fut. ind.
κατηγορήσωσιν: 3pl. att. aor. cong.
κατηγοροῦμεν: 1pl. att. pres. ind.
κατηγορούμενος: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
κατηγόρουν: 3pl. att. impf. ind.
κατηγοροῦντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
κατηγορούντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
κατηγοροῦσιν, κατηγοροῦσίν: 3pl. att. pres. ind.
κατηγορῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.

(+αὐτός) accusare: 3
(+αὐτός) potere accusare: 2
(+κατά) accusare: 1
(+ἐν ὁ αὐτός) accusare: 1
accusare: 15
non tradotto: 1
Totale: 23

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω