κατοικέω (katoikeô)

da κατά e οἰκέω
TDNT - 5: 153,674
Numero Strong: G2730
verbo

1) abitare, stabilirsi
   1a) metaforicamente riferito a poteri divini, influenze, eccetera, che vengono ad abitare nell'anima, per guidarla, istruirla, governarla
2) dimorare, abitare
   2a) di Dio nel tempio, sempre presente per gli adoratori

κατοικεῖ: 3sing. att. pres. ind.
κατοικεῖν: att. pres. inf.
κατοικεῖς: 2sing. att. pres. ind.
κατοικεῖτε: 2pl. att. pres. ind.
κατοικῆσαι: att. aor. inf.
κατοικήσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
κατοικοῦντας: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
κατοικοῦντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc., att. pres. ptc. voc. pl. masc.
κατοικοῦντι: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
κατοικούντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
κατοικοῦσιν: att. pres. ptc. dat. pl. masc.
κατοικῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
κατῴκησεν: 3sing. att. aor. ind.

(+Ἱεροσόλυμα) soggiornare: 1
(+αὐτός) stabilire: 1
(+) abitare: 1
(+) residenza: 2
(+εἰμί) abitare: 1
(+ἐκεῖ) abitare: 1
abitare: 35
fare abitare: 1
prendere dimorare: 1
Totale: 44

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω