καυστηριάζω (kaustêriazô)

da una parola derivata da καίω
TDNT - 3: 644,*
Numero Strong: G2743
verbo

1) marcare, essere marcato dalle proprie coscienze
   1a) di anime marcate con i marchi del peccato
   1b) di chi porta con sé la consapevolezza perpetua del peccato
2) disseccato
3) in senso medico, cauterizzare, rimuovere con il cauterio

κεκαυστηριασμένων: pass. pf. ptc. gen. pl. masc.

segnare da uno marchio: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω