κεφάλαιον (kefalaion)

da una parola derivata da κεφαλή
Numero Strong: G2774
sostantivo neutro

1) il punto principale, la cosa principale
2) la somma pecuniaria di un calcolo, l'ammontare
   2a) il principale, capitale, come distinto dall'interesse
   2b) una somma di soldi, somma

κεφάλαιον: nom. sing.
κεφαλαίου: gen. sing.

per uno sommare di denaro: 1
puntare essenza: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω