κεφαλιόω (kefalioô)

dalla stessa parola di κεφάλαιον
Numero Strong: G2775
verbo

1) portare sotto intestazioni, sommare, riassumere
2) percuotere o ferire alla testa, percuotere sulla guancia

ἐκεφαλίωσαν: 3pl. att. aor. ind.

ferire a testa: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω