κλῆσις (klêsis)

da una forma più corta di καλέω
TDNT - 3: 491,394
Numero Strong: G2821
sostantivo femminile

1) grido
2) chiamata, invito
   2a) ad una festa
   2b) dell'invito divino ad abbracciare la salvezza di Dio

κλήσει: dat. sing.
κλήσεως: gen. sing.
κλῆσιν: acc. sing.
κλῆσις: nom. sing.

chiamare: 1
condizionare: 1
uno chiamare: 1
vocazione: 8
Totale: 11

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω