κληρονομέω (klêronomeô)

da κληρονόμος
TDNT - 3: 767,442
Numero Strong: G2816
verbo

1) ricevere molto, ricevere tirando a sorte
   1a) soprattutto ricevere una parte di un'eredità, ricevere come un'eredità, ottenere per diritto di eredità
   1b) essere un erede, ereditare
2) ricevere la porzione assegnata a sé, ricevere una porzione assegnata, ricevere come proprietà o come possesso
3) divenire partecipante di, ottenere

κεκληρονόμηκεν: 3sing. att. pf. ind.
κληρονομεῖ: 3sing. att. pres. ind.
κληρονομεῖν: att. pres. inf.
κληρονομῆσαι: att. aor. inf.
κληρονομήσατε: 2pl. att. aor. imptv.
κληρονομήσει: 3sing. att. fut. ind.
κληρονομήσητε: 2pl. att. aor. cong.
κληρονομήσουσιν: 3pl. att. fut. ind.
κληρονομήσω: 1sing. att. aor. cong., 1sing. att. fut. ind.
κληρονομούντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.

(+αὐτός) ereditare: 1
benedire: 1
ereditare: 15
per ereditare: 1
Totale: 18

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω