κοινόω (koinoô)

da κοινός
TDNT - 3: 809,447
Numero Strong: G2840
verbo

1) rendere comune
   1a) rendere impuro leviticamente, rendere non santo, contaminare, profanare
   1b) dichiarare o ritenere impuro

κεκοίνωκεν: 3sing. att. pf. ind.
κεκοινωμένους: pass. pf. ptc. acc. pl. masc.
κεκοινώνηκεν: 3sing. att. pf. ind.
κοινοῖ: 3sing. att. pres. ind.
κοίνου: 2sing. att. pres. imptv.
κοινοῦντα: att. pres. ptc. nom. pl. neut.
κοινῶσαι: att. aor. inf.

(+αὐτός) contaminare: 1
contaminare: 10
fare impurità: 2
profanare: 1
Totale: 14

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω