κοινωνέω (koinôneô)

da κοινωνός
TDNT - 3: 797,447
Numero Strong: G2841
verbo

1) partecipare, prendere parte, condividere, avere comunione
2) entrare in comunione, unirsi a un socio, rendersi partecipante o partner

ἐκοινώνησαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐκοινώνησεν: 3sing. att. aor. ind.
κοινωνεῖ: 3sing. att. pres. ind.
κοινώνει: 2sing. att. pres. imptv.
κοινωνεῖτε: 2pl. att. pres. ind.
κοινωνείτω: 3sing. att. pres. imptv.
κοινωνοῦντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.

avere in comune: 1
faccia parte: 1
fare parte: 1
partecipare: 4
provvedere: 1
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω