κοινωνικός (koinônikos)

da κοινωνός
TDNT - 3: 809,447
Numero Strong: G2843
aggettivo

1) sociale, socievole, pronto ed adatto a formare e mantenere la comunione ed amicizia
2) disposto a rendere altri partecipi dei propri possessi, disposto a condividere, generoso nel dare

κοινωνικούς: acc. pl. masc.

generosità: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω