κολαφίζω (kolafizô)

da una parola derivata dalla radice di κολάζω
TDNT - 3: 818,451
Numero Strong: G2852
verbo

1) colpire con il pugno, dare un colpo con il pugno
2) maltrattare, trattare con violenza

ἐκολάφισαν: 3pl. att. aor. ind.
κολαφίζειν: att. pres. inf.
κολαφίζῃ: 3sing. att. pres. cong.
κολαφιζόμεθα: 1pl. pass. pres. ind.
κολαφιζόμενοι: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.

(+ἐγώ) schiaffeggiare: 1
dare di pugnare: 2
malmenare: 1
schiaffeggiare: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω