κτίσις (ktisis)

da κτίζω
TDNT - 3: 1000,481
Numero Strong: G2937
sostantivo femminile

1) l'atto di fondare, stabilire, edificare, eccetera
   1a) l'atto di creare, creazione
   1b) creazione cioè cosa creata
      1b1) di cose individuali, esseri, una creatura, una creazione
         1b1a) qualcosa creato
         1b1b) secondo un uso dei rabbini (di un uomo convertito dall'idolatria al giudaismo)
         1b1c) la somma o totalità di cose create
   1c) istituzione, ordinanza

κτίσει: dat. sing.
κτίσεως: gen. sing.
κτίσις: nom. sing.

(+) creare: 1
a istituire: 1
creare: 11
di creare: 3
di mondo: 1
uno creare: 2
Totale: 19

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω