κυλίομαι (kuliomai)

dalla radice di κῦμα (tramite l'idea di essere un cerchio, vedi κύκλῳ, εἱλίσσω)
Numero Strong: G2947
verbo

1) rotolare, sguazzare
2) rotolarsi nel fango
3) sguazzare nella melma

ἐκυλίετο: 3sing. med. impf. ind.

rotolare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω