κωλύω (kôluô)

dalla radice di κολάζω
Numero Strong: G2967
verbo

1) impedire, prevenire
2) trattenere una cosa di qualcuno
3) negare o rifiutare una cosa a qualcuno

ἐκωλύθην: 1sing. pass. aor. ind.
ἐκωλύομεν: 1pl. att. impf. ind.
ἐκωλύσατε: 2pl. att. aor. ind.
ἐκώλυσεν: 3sing. att. aor. ind.
κωλύει: 3sing. att. pres. ind.
κωλύειν: att. pres. inf.
κωλύεσθαι: pass. pres. inf.
κωλύετε: 2pl. att. pres. imptv.
κωλυθέντες: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
κωλύοντα: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
κωλυόντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
κωλῦσαι, κωλῦσαί: att. aor. inf.
κωλύσῃς: 2sing. att. aor. cong.

(+ἐγώ) impedire di: 1
distogliere: 1
impedire: 6
impedire di: 1
impedire di prendere: 1
istigare a non: 1
negare: 1
opporre a: 1
reprimere: 1
vietare: 9
Totale: 23

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω