λατομέω (latomeô)

dalla stessa parola della prima parte di λαξευτός e la radice di τομός
Numero Strong: G2998
verbo

1) tagliare pietre

ἐλατόμησεν: 3sing. att. aor. ind.
λελατομημένον: pass. pf. ptc. nom. sing. neut.

(+ὅς εἰμί) scavare: 1
fare scavare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω