τομός (tomos)

dalla parola primaria temno (tagliare, più comprensiva o decisiva che κόπτω, come se da un colpo solo, mentre l'altra implica colpi ripetuti)
Numero Strong: G5114
aggettivo

1) affilato

τομώτερος: nom. sing. masc. comp.

più affilare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω