λατρεία (latreia)

da λατρεύω
TDNT - 4: 58,503
Numero Strong: G2999
sostantivo femminile

1) servizio reso a pagamento
   1a) qualsiasi servizio o assistenza: il servizio reso a Dio, il culto
2) il servizio e l'adorazione di Dio secondo le necessità della legge levitica
3) il compiere servizi sacri

λατρεία: nom. sing.
λατρείαν: acc. sing.
λατρείας: acc. pl., gen. sing.

atto di culto: 1
culto: 1
per culto: 1
servire sacrare: 1
uno culto: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω