λεπρός (lepros)

dalla stessa parola di λέπρα
TDNT - 4: 233,529
Numero Strong: G3015
aggettivo

1) scaglioso, grezzo
2) lebbroso, affettato dalla lebbra

λεπροὶ: nom. pl. masc.
λεπρὸς: nom. sing. masc.
λεπροῦ: gen. sing. masc.
λεπροὺς: acc. pl. masc.

(+ἀνήρ) lebbra: 1
lebbra: 6
uno lebbra: 2
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω