μάχη (machê)

da μάχομαι
TDNT - 4: 527,573
Numero Strong: G3163
sostantivo femminile

1) una lotta o combattimento
   1a) di quelli armati, una battaglia
   1b) di persone che sono in disaccordo, disputanti eccetera, conflitto, contesa
   1c) una lite

μάχαι: nom. pl.
μάχας: acc. pl.

combattere: 1
contendere: 2
disputare: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω