μόλις (molis)

probabilmente per variazione da μόγις
TDNT - 4: 735,606
Numero Strong: G3433
avverbio

1) con difficoltà, appena
2) non facilmente, cioè appena, molto raramente
+ ἰσχύω: avere molto lavoro

μόλις: avv.

a faticare: 1
a stendere: 3
con difficoltà: 1
difficoltà: 1
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω