μόνος (monos)

probabilmente da μένω
Numero Strong: G3441
aggettivo

1) solo (senza un compagno), desolato, bisognoso di aiuto, solo, soltanto
2) come avverbio, monon: solo, ma

μόνα: acc. pl. neut.
μόνας: acc. pl. femm.
μόνην: acc. sing. femm.
μόνοι: nom. pl. masc.
μόνοις: dat. pl. masc.
μόνον: acc. sing. masc., acc. sing. neut., avv.
μόνος: nom. sing. masc.
μόνου: gen. sing. masc.
μόνους: acc. pl. masc.
μόνῳ: dat. sing. masc.

(+κατά) in disparte: 1
(+κατά) solo: 1
(+οὐ) di più: 1
almeno: 2
da solo: 1
non tradotto: 2
purché: 1
solo: 97
tutto solo: 2
unico: 6
Totale: 114

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω