μαθητεύω (mathêteuô)

da μαθητής
TDNT - 4: 461,552
Numero Strong: G3100
verbo

1) essere un discepolo di qualcuno
   1a) seguire i suoi precetti ed istruzioni
2) fare un discepolo
   2a) insegnare, istruire

ἐμαθητεύθη: 3sing. pass. aor. ind.
μαθητευθεὶς: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
μαθητεύσαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
μαθητεύσατε: 2pl. att. aor. imptv.

che diventare uno discepolo: 1
diventare discepolo: 1
fare discepolo: 2
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω