μετάνοια (metanoia)

da μετανοέω
TDNT - 4: 975,636
Numero Strong: G3341
sostantivo femminile

1) un cambiamento di idea, come nel caso di uno che si pente, di un proposito che ha deciso o di qualcosa che ha fatto

μετάνοιαν, μετάνοιάν: acc. sing.
μετανοίας: gen. sing.

a ravvedere: 1
di ravvedere: 5
ravvedere: 15
uno ravvedere: 1
Totale: 22

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω