μνῆμα (mnêma)

da μνάομαι
TDNT - 4: 679,596
Numero Strong: G3418
sostantivo neutro

1) un monumento o commemorativo per perpetuare la memoria di qualsiasi persona o cosa
2) un monumento sepolcrale
3) un sepolcro o tomba

μνῆμα: acc. sing., nom. sing.
μνήμασιν: dat. pl.
μνήματι: dat. sing.

seppellire: 5
tomba: 2
uno tomba: 1
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω