μονή (monê)

da μένω
TDNT - 4: 579,581
Numero Strong: G3438
sostantivo femminile

1) il stare, dimorare
2) fare la propria dimora
3) metaforicamente di Dio, lo Spirito Santo, che dimora nei credenti

μοναὶ: nom. pl.
μονὴν: acc. sing.

(+ποιέω) dimorare: 1
dimorare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω