νηφάλιος (nêfalios)

da νήφω
TDNT - 4: 939,633
Numero Strong: G3524
aggettivo

1) sobrio, moderato
   1a) che si astiene dal vino, o interamente o almeno dal suo uso immoderato
   1b) di cose libere da ogni traccia di vino, come vasi, offerte

νηφάλιον: acc. sing. masc.
νηφαλίους: acc. pl. femm., acc. pl. masc.

sobrietà: 3
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω