οἰκοδομέω (oikodomeô)

dalla stessa parola di οἰκοδομή
TDNT - 5: 136,674
Numero Strong: G3618
verbo

1) costruire una casa, edificare un edificio
   1a) costruire (dalle fondamenta)
   1b) ripristinare costruendo, ricostruire, riparare
2) metaforicamente
   2a) fondare, stabilire
   2b) promuovere la crescita nella saggezza cristiana, affezione, grazia, virtù, santità, beatitudine
   2c) crescere in saggezza e pietà

οἰκοδομεῖ: 3sing. att. pres. ind.
οἰκοδομεῖν: att. pres. inf.
οἰκοδομεῖσθε: 2pl. pass. pres. ind.
οἰκοδομεῖται: 3sing. pass. pres. ind.
οἰκοδομεῖτε: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
οἰκοδομήθη: 3sing. pass. aor. ind.
οἰκοδομηθήσεται: 3sing. pass. fut. ind.
οἰκοδομῆσαι: att. aor. inf.
οἰκοδομήσαντι: att. aor. ptc. dat. sing. masc.
οἰκοδόμησεν: 3sing. att. aor. ind.
οἰκοδομήσετέ: 2pl. att. fut. ind.
οἰκοδομῆσθαι: pass. pf. inf.
οἰκοδομήσω: 1sing. att. fut. ind.
οἰκοδομουμένη: pass. pres. ptc. nom. sing. femm.
οἰκοδομοῦντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
οἰκοδομοῦντι: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
οἰκοδομῶ: 1sing. att. pres. ind., 1sing. att. pres. cong.
οἰκοδομῶν: att. pres. ptc. voc. sing. masc.
ᾠκοδόμησεν: 3sing. att. aor. ind.
ᾠκοδόμητο: 3sing. pass. ppf. ind.
ᾠκοδόμουν: 3pl. att. impf. ind.

(+αὐτός) costruire: 1
(+πάλιν) riedificare: 1
costruire: 21
durare costruire di: 1
edificare: 10
ricostruire: 4
tentare: 1
uno torre: 1
Totale: 40

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω