πόλις (polis)

probabilmente dalla stessa parola di πόλεμος, o forse da πολύς
TDNT - 6: 516,906
Numero Strong: G4172
sostantivo femminile

1) una città
   1a) la propria città nativa, la città in cui si vive
   1b) la Gerusalemme celeste
      1b1) la dimora dei benedetti in cielo
      1b2) della capitale visibile del regno celeste, che verrà in terra dopo il rinnovamento del mondo tramite il fuoco
   1c) gli abitanti di una città

πόλει: dat. sing.
πόλεις: acc. pl., nom. pl.
πόλεσιν: dat. pl.
πόλεων: gen. pl.
πόλεως: gen. sing.
πόλιν: acc. sing.
πόλις: nom. sing., voc. sing.

(+) città: 24
(+νέος) Neapolis: 1
a città: 1
città: 123
di città: 2
in città: 1
non tradotto: 1
uno città: 10
Totale: 163

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω