πῶς (pôs)

avverbio dalla radice di ποῦ, una particella interrogativa di maniera
Numero Strong: G4459
particella

1) come, in quale modo

πῶς: partic.

(+οὐ) quanto: 1
a che: 1
ciò che: 1
come: 70
come mai: 15
forse: 1
in che modo: 1
in quale circostanza: 1
in quale maniera: 1
modo: 2
modo di: 4
non tradotto: 2
quanto: 3
Totale: 103

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω