παίζω (paizô)

da παῖς
TDNT - 5: 625,758
Numero Strong: G3815
verbo

1) giocare come un bambino
2) giocare, burlare
3) abbandonarsi all'ilarità, soprattutto scherzando, cantando, ballando

παίζειν: att. pres. inf.
παίσῃ: 3sing. att. aor. cong.

per divertire: 1
pungere: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω