παιδεύω (paideuô)

da παῖς
TDNT - 5: 596,753
Numero Strong: G3811
verbo

1) educare bambini
   1a) essere istruito o educato o imparare
   1b) fare imparare
2) castigare
   2a) castigare, correggere
      2a1) di quelli che formano il carattere di altri con rimproveri ed ammonizioni
   2b) di Dio
      2b1) castigare con l'afflizione di mali e calamità
   2c) castigare con colpi, flagellare
      2c1) di un padre che punisce suo figlio
      2c2) di un giudice che ordina che qualcuno sia flagellato

ἐπαιδεύθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἐπαίδευον: 3pl. att. impf. ind.
παιδεύει: 3sing. att. pres. ind.
παιδευθῶσιν: 3pl. pass. aor. cong.
παιδευόμεθα: 1pl. pass. pres. ind.
παιδευόμενοι: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
παιδεύοντα: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
παιδεύουσα: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
παιδεύσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
παιδεύω: 1sing. att. pres. ind.
πεπαιδευμένος: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.

(+αὐτός) castigare: 1
correggere: 5
dopo castigare: 1
educare: 1
imparare a: 1
insegnare: 1
istruire: 2
punire: 1
Totale: 13

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω