παρατήρησις (paratêrêsis)

da παρατηρέω
TDNT - 8: 148,1174
Numero Strong: G3907
sostantivo femminile

1) osservazione

παρατηρήσεως: gen. sing.

modo da attirare sguardo: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω