πειραω (peirao)

da πεῖρα
TDNT - 6: 23,822
Numero Strong: G3987
verbo

1) fare una prova di, tentare
   1a) essere ammaestrato da una prova
2) esaminare, mettere qualcuno alla prova
   2a) la sua mente, sentimenti, tempra
   2b) in modo particolare, tentare a indurre qualcuno a commettere qualche crimine (soprattutto carnale)
   2c) essere tentato a peccare

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω