πεῖρα (peira)

dalla radice di πέραν (tramite l'idea di penetrante)
TDNT - 6: 23,822
Numero Strong: G3984
sostantivo femminile

1) prova, esperienza, tentativo
2) il tentare una cosa, fare una prova di una cosa o una persona
3) avere una prova di una cosa
4) sperimentare, imparare a conoscere per esperienza
+ λαμβάνω: prova

πεῖραν: acc. sing.

(+λαμβάνω) tentare: 1
a provare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω