περίλυπος (perilupos)

da περί e λύπη
TDNT - 4: 323,540
Numero Strong: G4036
aggettivo

1) molto triste, molto addolorato
2) afflitto, più angosciato di così si muore

περίλυπον: acc. sing. masc.
περίλυπος: nom. sing. masc.
περίλυπός: nom. sing. femm.

(+γίνομαι) così tristezza: 1
affliggere: 1
molto rattristare: 1
opprimere da tristezza: 2
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω