περισπάομαι (perispaomai)

da περί e σπάομαι
Numero Strong: G4049
verbo

1) tirare intorno, tirare via, distrarre
2) metaforicamente
   2a) essere condotto in giro mentalmente, essere distratto
   2b) essere troppo occupato di una cosa

περιεσπᾶτο: 3sing. pass. impf. ind.

tutto prendere: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω