πεζῇ (pezêi)

caso dativo femminile di una parola derivata da πούς (come avverbio)
Numero Strong: G3979
avverbio

1) a piedi (invece che a cavallo)
2) per terra (invece che per mare)

πεζῇ: avv.

a piede: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω