πιστόομαι (pistoomai)

da πιστός
TDNT - 6: 174,849
Numero Strong: G4104
verbo

1) rendere fedele, rende fidato
   1a) rendere fermo, stabilire
2) essere fermamente persuaso di
   2a) essere assicurato di

ἐπιστώθης: 2sing. pass. aor. ind.

acquistare certezza: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω