πλέω (pleô)

un'altra forma di pleuo, che è usata come un'alternativa in certi tempi, probabilmente una forma di πλύνω (tramite l'idea di immergere attraverso l'acqua)
Numero Strong: G4126
verbo

1) veleggiare, navigare, viaggiare in nave

ἐπλέομεν: 1pl. att. impf. ind.
πλεῖν: att. pres. inf.
πλέον: att. pres. ptc. acc. sing. neut.
πλέοντας: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
πλεόντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
πλέων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.

(+αὐτός) navigare: 1
(+ἐπί τόπος) navigare: 1
navigare: 2
toccare: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω