πλήρης (plêrês)

da πίμπλημι
TDNT - 6: 283,867
Numero Strong: G4134
aggettivo

1) pieno, cioè riempito (il contrario a vuoto)
   1a) di vasi cavi
   1b) di una superficie, coperta in ogni parte
   1c) dell'anima, completamente permeata da
2) pieno, cioè completo
   2a) a cui manca nulla, perfetto

πλήρεις: acc. pl. femm., acc. pl. masc., nom. pl. masc.
πλήρη: acc. sing. masc.
πλήρης: acc. sing. masc., nom. sing. femm., nom. sing. masc., voc. sing. masc.

(+εἰμί) molto: 1
(+γίνομαι) accendere: 1
(+ὑπάρχω) pienezza: 1
bene formare: 1
pienezza: 11
tutto coprire: 1
Totale: 16

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω