πορνεύω (porneuô)

da πόρνη
TDNT - 6: 579,918
Numero Strong: G4203
verbo

1) prostituire il proprio corpo alla concupiscenza di un altro
2) dare sé stesso a rapporti sessuali illeciti
   2a) commettere fornicazione
3) metaforicamente commettere idolatria, adorare idoli
   3a) permettersi di essere sviato all'idolatria da un altro

ἐπόρνευσαν: 3pl. att. aor. ind.
πορνεῦσαι: att. aor. inf.
πορνεύσαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
πορνεύωμεν: 1pl. att. pres. cong.
πορνεύων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.

commettere fornicare: 1
fornicare: 7
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω