πρῶτος (prôtos)

contrazione superlativa di προ
TDNT - 6: 865,965
Numero Strong: G4413
aggettivo

1) primo in tempo o spazio
   1a) in qualsiasi successione di cose o persone
2) primo di grado
   2a) influenza, onore
   2b) principale
3) come avverbio, prima, all'inizio
+ δεύτερος: secondo-primo; il secondo dei primi sabati dopo la festa della Pasqua ebraica

πρῶτα: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
πρώτῃ: dat. sing. femm.
πρώτη: nom. sing. femm.
πρώτην: acc. sing. femm.
πρώτης: gen. sing. femm.
πρῶτοι: nom. pl. masc.
πρώτοις: dat. pl. masc., dat. pl. neut.
πρῶτον: acc. sing. masc., acc. sing. neut., nom. sing. neut., avv.
πρῶτόν: acc. sing. neut.
πρῶτος, πρῶτός: nom. sing. masc.
πρώτου: gen. sing. masc., gen. sing. neut.
πρώτους: acc. pl. masc.
πρώτῳ: dat. sing. masc., dat. sing. neut.
πρώτων: gen. pl. femm., gen. pl. masc., gen. pl. neut.

(+) da principiare: 1
(+) in precedere: 1
(+) più bellezza: 1
(+) prima: 5
(+) primo: 3
(+) subito: 1
(+ἐν) prima di tutto: 1
(+πρός) prima: 1
a iniziare: 1
anzitutto: 2
di prima: 2
di primo: 1
di primo giorno: 1
famiglia più importare: 1
in primo luogo: 1
non tradotto: 1
notare: 5
per primo: 11
più importare: 2
precedere: 2
prima: 47
prima di: 1
prima di tutto: 6
primo: 51
primo giorno: 1
primo norma: 1
ultimare: 1
uno prima volta: 1
uomo: 1
uomo principale: 1
Totale: 155

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω