προγράφω (prografô)

da προ e γράφω
TDNT - 1: 770,128
Numero Strong: G4270
verbo

1) scrivere prima (di tempo)
   1a) anticamente spiegato o deciso prima (nelle Sacre Scritture dell'AT)
2) dipingere o rappresentare apertamente
   2a) scrivere davanti agli occhi di tutti quelli che possono leggere
   2b) dipingere, ritrarre, davanti agli occhi

προγεγραμμένοι: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
προεγράφη: 3sing. pass. aor. ind.
προέγραψα: 1sing. att. aor. ind.

già scrivere: 1
più sopra scrivere: 1
rappresentare: 1
scrivere in passare: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω