πταίω (ptaiô)

una forma di πίπτω
TDNT - 6: 883,968
Numero Strong: G4417
verbo

1) far inciampare o cadere qualcuno
2) inciampare
   2a) errare, commettere un errore, peccare
   2b) cadere in disgrazia, divenire disgraziato

ἔπταισαν: 3pl. att. aor. ind.
πταίει: 3sing. att. pres. ind.
πταίομεν: 1pl. att. pres. ind.
πταίσῃ: 3sing. att. aor. cong.
πταίσητέ: 2pl. att. aor. cong.

inciampare: 2
mancare: 1
sbagliare: 1
trasgredire: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω