θέλημα (thelêma)

dalla forma prolungata di θέλω
TDNT - 3: 52,318
Numero Strong: G2307
sostantivo neutro

1) quello che si augura o che si è determinato di fare
   1a) dei propositi di Dio di benedire l'umanità tramite Cristo
   1b) di quello che Dio desidera che sia fatto da noi
      1b1) comandi, precetti
2) volontà, scelta, inclinazione, desiderio, piacere

θέλημα: acc. sing., nom. sing.
θέλημά: acc. sing.
θελήματα, θελήματά: acc. pl.
θελήματι: dat. sing.
θελήματος: gen. sing.

(+) volere: 1
(+) volontà: 2
(+εἰμί) volere: 1
a volontà: 1
da volontà: 1
intentare: 1
piacere: 1
volere: 1
volontà: 53
Totale: 62

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω